વીડીયોMy kisan dost
ગજબ નો જુગાડ ! 🚲બાઈકથી કરવામાં આવે છે વાવણી !
In today's Jugaad video, we will see the bike Jugaad with which sowing can be done in the field. What crops can we sow with this? How we can benefit from this jugaad.Watch this video till the end, to know detailed information about this.
સંદર્ભ : My kisan dost . આપેલ જુગાડ માહિતી ને લાઈક👍 કરી ને અન્ય વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરી ને માહિતગાર કરો.
54
7
અન્ય લેખો