જૈવિક ખેતીAgri safar
ગજબ, ઘરે બનશે બાયો એન્ઝાયમ, ને પાકમાં ફૂલ-ફાલ વધશે !
🌱 આજે ખેડૂત મિત્રો પાક માં વધુ ફળ ફૂલ આવે એના માટે જાત જાત ની અને ભાત ભાત ની દવાઓના ડબલા ખાલી કરતા હોય છે, પણ આજ ના આ ખાસ વિડીયો માં આપણે કોઈ ડબલા ખાલી નથી કરવાં પણ નજીવા ખર્ચે કેવી રીતે એન્ઝાઇમ તૈયાર કરી શકો છો જાણીયે આ વિડીયો માં ! સંદર્ભ : Agri Safar, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
12
3
અન્ય લેખો