ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ખેતી સાથે જોડાયેલ ધંધા-હવે વધુ જરૂરી
ખેતી સાથે જોડાયેલ ધંધા-હવે વધુ જરૂરી
ખેતીમાં કુદરતી આફતોથી અને માર્કેટના ભાવોમાં વધઘટથી થતું નુકસાન કોઈ નકારી શકતું નથી. નજીકના ભૂતકાળ માં ખેતીના ઉત્પાદનોનો ભાવ ઓછો હોવાથી ખેડૂતો આર્થિક મુશ્કેલીમાં સપડાયા છે.ખેડૂતોને આ પરિસ્થિતિનો સામનો ઘણી બધી વાર કરવો પડ્યો છે.છેલ્લા ઘણા વર્ષથી તેઓ દુકાળ-અ
179
6
સંબંધિત લેખ