વીડીયોIndia First
ખેડૂતો નું પોતાનું સંગઠન ! ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન !
ખેડૂતો ને પોતા જ તૈયાર કરેલ ખેત પેદાશ ના યોગ્ય બજાર ભાવ મળતા નથી.... • જરૂર છે ખેડૂત ના સંગઠન ની.... • જરુર છે એક એકતા ની... • જરૂર છે એક સમાન ખેત પેદાશ તૈયાર કરતા ખેડૂત ને સંગઠિત થઇ ગ્રેડિંગ કરવાની...... • જરૂર છે એ સામાન ના બ્રાન્ડિંગ ની.... • જરૂર છે પેકેજીંગ ની.... આ તમામ વસ્તુ ઓ જયારે એક ખેડૂત ઉત્પાદન સંગઠન એટલે કે FPO દ્વારા થશે. જે આપણે આ વિડીયો માં જોઈશું.....! જેમાં ખેડૂત પોતાનું સંગઠન બનાવીને પોતાની ખેત પેદાશ નું યોગ્યક્ષમ ભાવે વેચાણ કરે છે... તો છે ને 'સંગઠન' માં શક્તિ...! FPO સબંધિત વધુ માહિતી જુઓ આ વિડીયો માં..!
સંદર્ભ : India First. આપેલ ઉપયોગી માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
99
10
અન્ય લેખો