ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતોના આયોજન દ્વારા સરગવાના ઉત્પાદનમાં વધારો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વેંકટેશ ધોત્રે_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ પ્રતિ એકર 5 કિલોગ્રામ 13:0:45 ડ્રિપ સિંચાઈ દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
1293
32
સંબંધિત લેખ