ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતની યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાના કારણે ઘઉંનું સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મહેન્દ્ર સિંહ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ:19:19:19 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પનો છંટકાવ કરવો.
768
0
સંબંધિત લેખ