ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતના યોગ્ય આયોજનથી પપૈયામાં પુષ્કળ ફળ મેળવવ્યા.
ખેડૂતનું નામ – શ્રી નિલેશ થોમ્બ્રે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 0:52:34 @ 5 કિલોગ્રામ ટપક સિંચાઈ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
1376
6
સંબંધિત લેખ