સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ક્ષારિય જમીન ની સુધારણા
• જમીનમાં સપાટી પર ખનીજના સફેદ ક્ષાર જોવા મળે છે તથા જમીનની pH 8.5 કરતા ઓછી હોય છે. • ક્ષારિયજમીન સુધારવા માટે યોગ્ય જમીન ખેડી અને જમીનની 1% ઢાળ વાળી બનાવો અને સરખા અંતર પર આડી ડ્રેનેજ લાઇન બનાવો. • સફેદ ખનિજ સ્તરોને દૂર કરવા માટે જમીનને પૂરતું પાણી આપો અને પાકના ફેરબદલી અનુસરો.
• જમીનની ક્ષારતાને ટાળવા અને આલ્કલાઇન જમીનમાં સહનશીલ પાકને ધ્યાનમાં લઈને નિયમિત ખેતી કરવી. • જમીનની ક્ષારતાને સુધારવાં માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ માટે છિદ્રિત પાઇપનો ઉપયોગ કરો. • આ પદ્ધતિ ભરાવાને વધારવામાં અને પાકની મૂળની સિસ્ટમને સક્રિય કરવામાં પણ મદદ કરે છે; સાથે જમીનની બનાવટ અને જમીનના વાયુમિશ્રણ ને સુધારવામાં મદદ કરે છે. જેને પરિણામે સખત પાક વૂદ્ધિ થાય છે. સંદર્ભ- એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર એક્સેલન્સ જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
462
0
અન્ય લેખો