ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ પાક માં હીરાફૂદી ઈયળ નું સંક્રમણ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી રવિ વૈષ્ણવ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - ફિપ્રોનિલ 05.00% એસસી @400 મિલી દવા ને 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
31
2
સંબંધિત લેખ