આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ ના વિકાસ માટે !
ખેડૂત નું નામ: માંડવીયા નિલેશ રાજ્ય: ગુજરાત "સલાહ : 00:52:34@ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 00:52:34 ખરીદવા માટે
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
7
અન્ય લેખો