કૃષિ વાર્તાSmart Kisan
કેવી રીતે ચેક કરવું કે PM કિસાન યોજના ના પૈસા આવ્યા છે કે નહીં !
PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ના પૈસા આવ્યા છે કે નહીં ? તમે જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું તેની શું સ્થિતિ છે તો તે કેવી રીતે ચેક કરવું તો આ PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના વિશે ની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ !
61
2
અન્ય લેખો