આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
🍌કેળા ની યોગ્ય વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ માટે !
ખેડૂત નું નામ: સચ્ચિદાનંદ. રાજ્ય: ઉત્તરપ્રદેશ સલાહ : પ્રતિ છોડ 25-50 ગ્રામ યુરિયા આપો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
23
2
અન્ય લેખો