બાગાયતICAR Indian Institute of Horticultural Research
કેરીનું ઉત્પાદન વધારવા માટે નવી ટેકનોલોજી
1. કેરી કટિબંધીય અને ઉષ્ણકટીબંધીય પ્રદેશોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. 2. કેરીના પાકના ઉત્પાદન માટે પાકનું પોષણ મહત્વનું છે. 3. આંબા ના વાવેતર માટે બંને છોડ વચ્ચેનું અંતર યોગ્ય હોવું જોઈએ.
સંદર્ભ આઈસીએઆર ભારતીય બાગાયતી સંશોધન સંસ્થા વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ અવશ્ય જુઓ તેમજ લાઈક કરો અને અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
75
1
અન્ય લેખો