આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કેપ્સિકમ મરચાનું તંદુરસ્ત ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રઘુનાથ શિંદે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સુક્ષમ પોષકતત્વોનો 25 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
337
6
અન્ય લેખો