આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કેપ્સિકમ મરચાં નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: વિઠ્ઠલ મલંગનર. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : 13:40:13 @5 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
44
9
અન્ય લેખો