આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કેપ્સિકમ મરચાંનો યોગ્ય વિકાસ અને ચુસીયા જીવાતોનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સુભાષ જી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: 12:32:16 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ ના માધ્યમથી આપવું અને પાયરીપ્રોક્સિફેન 10% ઇસી @ 200 મિલી 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
314
18
અન્ય લેખો