આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિસીઓક્સ હની એસોસિએશન કો ઓપરેટિવ
કૃત્રિમ રીતે મધનું ઉત્પાદન
1. મધમાખી ઉછેર કરનારાઓ જુલાઈમાં બોક્સમાંથી મધ ભેગું કરવાનું ચાલુ કરે છે. 2. મધમાખીને બોક્સની બહાર કાઢવા માટે સ્મોક મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. 3. ત્યારબાદ બોક્સમાંથી મધ કાઢવાના કેન્દ્રોમાં મોકલવામાં આવે છે. 4. મધને પાતળું બનાવવા માટે બોક્સને ગરમ રૂમમાં મૂકવામાં આવે છે.
સંદર્ભ : સીઓક્સ હની એસોસિએશન કો ઓપરેટિવ વધુ જાણવા માટે, આ વિડિઓ જુઓ અને લાઇક કરીને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
269
0
અન્ય લેખો