વીડીયોPI mitra
કીફન નો વાર, ભાગશે જીવાત !
ખેડૂત મિત્રો કોઈ પણ પાક કરે ચુસીયા જીવાત તો આવતાં જ હોય છે અને તેના નિયંત્રણ માટે અવનવી જંતુનાશક નો છંટકાવ ચાલુ જ રહેતો હોય છે. અને જીવાત ની નિયંત્રણ કરતી દવા પ્રસ્તુત છે PI mitra ની 'કીફન'. આ કીફન કેટલાં જીવાત ને નિયંત્રણ કરે છે કેવી રીતે અસરકારકતા વધારે છે સંપૂર્ણ પ્રોડક્ટ જાણકારી માટે આ વિડીયો જુઓ અને જરૂર લાગે તો આ દવા ખરીદવા માટે ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CP-536
વિડીયો સંદર્ભ: PI mitra આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
23
6
અન્ય લેખો