ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કારેલાં પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ: શ્રી મહેશ બાંભણિયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: 18: 18: 18 @75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીની સાથે ભેળવીને છાંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
56
0