આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી અજીત રાજ્ય: તમિલનાડુ સલાહ : કાર્ટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
249
0
અન્ય લેખો