આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીના પાકમાં થડ નો સડો
ખેડૂત નામ: શ્રી. સતિષ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: આ સમસ્યાથી બચવા માટે ખેડુત ભાઈઓ બીજ માવજત કરીને કરવું જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
142
0
સંબંધિત લેખ