કપાસ માં પાન ના ટપકાં નો રોગ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ માં પાન ના ટપકાં નો રોગ !
ખેડૂત નું નામ: કુલદિપ પટેલ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાઇફોનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી @ 15 મિલી / પમ્પ સ્પ્રે.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
29
12
અન્ય લેખો