આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ માં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: રાજેશ મનસુખભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 39.35% એસસી @ 40 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
9
અન્ય લેખો