ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ ના વિકાસ ના તબક્કે ચુસીયા જીવાત નું નિયંત્રણ !
_x000D_ ખેડૂત નું નામ: - શ્રી કેશવ ભગવાન માંડવગણે_x000D_ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર_x000D_ ઉપાય : કપાસના પાકમાં શરૂઆતની અવસ્થાએ મોલોમશી, લીલી તડતડિયા અને સફેદ માખી ના નિયંત્રણ માટે એસીટામાપ્રિડ 20 એસપી@ 0.2 ગ્રામ પ્રતિ લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
92
8
સંબંધિત લેખ