ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસમાં દવા છાંટવા માટે હેક્ટરે કેટલું પાણી વાપરશો?
એક હેક્ટર (૪ વિઘા) કપાસમાં વ્યવસ્થિત દવાના છંટકાવ માટે ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિ. પાણીની જરુરિયાત રહે છે. એટલે કે વિઘે ૧૦૦ થી ૧૨૫ લી. પાણી અને પંપ પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો ઓછામાં ઓછા ૮ શિકાર પંપ ભરીને છંટકાવ કરવો પડે.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
32
2
સંબંધિત લેખ