ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસના પાકમાં લીલા તડતડીયા
ખેડૂત નું નામ - શ્રી હરચંદ ભાઈ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70.00% ડબલ્યુજી @ 12 ગ્રામ પ્રતિ 150 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
111
4
સંબંધિત લેખ