સલાહકાર લેખAgriscience ન્યૂઝ નેટવર્ક
કપાસના પાકમાં ચુસીયા જીવાતોનો વધતો ઉપદ્રવ
દેશમાં અને ગુજરાતમાં કપાસનું વાવેતર ઘટ્યું છે.ગુજરાત કૃષિ વિભાગ પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે તા.૨૯ ઓગસ્ટ સુધીમાં રાજ્યમાં ૨૩,૮૨,૪૦૦ હેક્ટર જમીનમાં કપાસનું વાવેતર નોંધાયું છે.જે ગયા વર્ષ કરતા ૧૫ ટકા ઓછુ છે.થોડા સમય પહેલા રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં કપાસના પાક
29
2
અન્ય લેખો