ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કદી વિચાર્યુ કે જીવાત ઇઅરવીગ મગફળીને નુકસાન કરી શકે છે, જાણો વધુ !
આ વિડીયો માં જાણીશું કે મગફળી માં આવતી જીવાત 'ઇઅરવીગ' વિશે જુઓ જાણો અને સમજો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
2
સંબંધિત લેખ