આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડા પાક ના વિકાસ માટે !
ખેડૂત નું નામ: જેઠારામ મેઘવાલ. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ : 19: 19:! 9 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
80
31
અન્ય લેખો