આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડાની મહત્તમ ઉપજ માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત નામ - શ્રી બારસોડિયા વિમલ રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
458
16
સંબંધિત લેખ