આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડાના પાકમાં બિહાર હેયરી કેટરપિલરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી અજયસિંહ ઠાકુર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ઈમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 100 ગ્રામ અથવા ક્લોરોન્ટ્રેનીલિપોલ 18.5% એસસી @ 60 મિલી 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
199
1
સંબંધિત લેખ