આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એગ્રોસ્ટાર એપ પાવર યુઝર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ઠાકોરભાઈ પટેલ ઉંમર: 54 વર્ષ સ્થાન: આણંદ વિસ્તાર હાઈલાઈટ્સ: 1) એપમાં પ્રકાશિત થયેલા તમામ ટિપ્સ અને લેખોને નિયમિતપણે વાંચે છે અને તેમને ખૂબ ઉપયોગી લાગે છે 2) તેઓ લેખો લાઈક કરે છે જેથી તેમને જરૂર પડે ત્યારે તે તેમને વાંચી શકે. 3) અમને એક ખ
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
453
0
અન્ય લેખો