ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખખેતી મારી ખોટ માં
ઉનાળુ મગફળીનું વધુ ઉત્પાદન કેવી રીતે મેળવવું?
ઉનાળુ પાકો માં મગફળી ખૂબ જ અગત્યનો પાક છે. તેનું વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે કઈ બાબતો નું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ચાલો તો જાણીયે અને ઉત્પાદન માટે અન્ય મિત્રો ને પણ શેર કરીયે. સંદર્ભ : ખેતી મારી ખોટમાં, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
70
11
સંબંધિત લેખ