આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઉનાળુ બાજરાનો તંદુરસ્ત અને સશક્ત વિકાસ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સતિશ કોયલી રાજ્ય - દાદરા નગર હવેલી સૂચન - એકર દીઠ 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
403
0
અન્ય લેખો