યોજના અને સબસીડીNakum Harish
આ 2 યોજના નો લાભ છે ખાસ ! જુઓ અને જાણો !
મિત્રો, અપને અગાઉ એક ખાસ યોજનાની માહિતી આપી હતી તે જ યોજનાના જે મિત્રો બાકી છે તેમના માટે ફરીથી સરકારે તારીખ જાહેર કરી છે. કોઈ મિત્ર બાકી રહી ગયેલ છે તો તે હવે ફોર્મ ભરી શકે છે. તેની અંતિમ તારીખ કઈ છે કોણ ભરી શકે છે તમામ માહિતી મળશે આ વિડીયો માં તો આજે જ આ યોજનામાં ફોર્મ ભરો અને લાભ મેળવો. સંદર્ભ : Nakum Harish, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
47
13
અન્ય લેખો