ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીNakum Harish
આ 2 યોજના નો લાભ છે ખાસ ! જુઓ અને જાણો !
મિત્રો, અપને અગાઉ એક ખાસ યોજનાની માહિતી આપી હતી તે જ યોજનાના જે મિત્રો બાકી છે તેમના માટે ફરીથી સરકારે તારીખ જાહેર કરી છે. કોઈ મિત્ર બાકી રહી ગયેલ છે તો તે હવે ફોર્મ ભરી શકે છે. તેની અંતિમ તારીખ કઈ છે કોણ ભરી શકે છે તમામ માહિતી મળશે આ વિડીયો માં તો આજે જ આ યોજનામાં ફોર્મ ભરો અને લાભ મેળવો. સંદર્ભ : Nakum Harish, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
47
13
સંબંધિત લેખ