આદુમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: નિખિલ ક્ષીરસાગર. રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર. સલાહ :ચિલેટેડ ફેરસ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ અને સલ્ફર 90% ડબલ્યુડીજી @ 3 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક ના માધ્યમથી આપો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
14
1
અન્ય લેખો