ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: ઈશ્વર દમર જેસ સંજોજક "રાજ્ય: રાજસ્થાન " "સલાહ : નીમ ઓઇલ 10,000 પીપીએમ @ 200 મિલી 200 લિટર માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
5
સંબંધિત લેખ