આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આકર્ષક અને તંદુરસ્ત ફૂલનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મધુ રાજ્ય- તેલંગણા સલાહ - સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
243
0
અન્ય લેખો