ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
આંચળ બ્લોક થઈ જવુ / કણી પડવી
આંચળની લંબાઈ પ્રમાણેની લીમડાના પાંદડાની સળી લઈ, તેના પર હળદર અને માખણ / ઘીનો મલમ બનાવીને લગાવો, આ મલમ લગાવેલી સળીને ઘડિયાળના કાંટાની ઉંધી દિશામા ફેરવીને આંચળમા જવા દ્યો, આમ કરવાથી બ્લોક આંચળ ખુલી જાય છે.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
126
0
સંબંધિત લેખ