હવામાન ની જાણકારી સ્કાયમેટ
અરેરે....! હજુ આવશે વરસાદ !
ગુજરાત માં હજુ પણ ક્યાંય ધીમે ધારે વરસાદ ધામા નાખી શકે છે. ક્યાં વિસ્તાર માં આવી શકે છે જાણીયે આ મૌસમ જાણકારી માં ...!
સંદર્ભ : સ્કાયમેટ. આપેલ હવામાન માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
105
9
અન્ય લેખો