સલાહકાર વિડિઓએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
અડદના પાકમાં મોલોમસીનું કરો ઝડપી નિયંત્રણ !
અડદના પાકમાં ખતરનાક મોલોમસી જીવાત જે શરૂવાતમાં અને શીંગ અવસ્થાએ વધુ નુકસાન કરે છે આ જીવાતનું સરળ રીતે નિયંત્રણ કરવા માટે વિડિઓને અંત સુધી જુઓ ! સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
9
2
અન્ય લેખો