आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हळदीमधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नागेश पाटील राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - चिलेटेड फेरस@५०० ग्राम प्रती एकर ठिबक द्वारे द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
324
0
इतर लेख