आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हरभरा पिकाची आकर्षक वाढ!
शेतकऱ्याचे नाव - वैशाली गोपाळ राज्य - महाराष्ट्र टीप - १३:४०:१३ @७५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी. .
40
17
इतर लेख