आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हरभरामधील मर रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात होत असलेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री विष्णू धाकड _x000D_ राज्य - राजस्थान _x000D_ उपाय - १२ %कार्बेन्डॅझिम +६३ % मॅन्कोझेबची ४० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
341
0
इतर लेख