आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
शेतकऱ्याच्या मेहनतीमुळे हळदीच्या पिकाची होत असलेली जोमदार वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामदास मिसाळ राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ४ किलो @ १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
747
2
इतर लेख