आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
शिमला मिरचीची जोमदार व निरोगी वाढ
शेतकऱ्याचे नाव -श्री रघुनाथ शिंदे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
336
6
संबंधित लेख