आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेत असलेले केळीचा गड
शेतकऱ्याचे नाव -श्री विठ्ठल खतिंग राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ५ किलो @ १३:0:४५ ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
539
2
इतर लेख