आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेतील असलेले खरबूज
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. असिफ शेख राज्य - महाराष्ट्र वाण - कुंदन सल्ला - एकरी ४ किलो १३:०:४५ ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
218
0
इतर लेख