आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
लसणाचे वाढीच्या अवस्थेत असलेले पिक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. महेंद्र राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -0:५२:३४ ची १०० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आवडलं का? मग पिवळ्या रंगाचा अंगठा/लाईक दाबा मग शेयर करा.
165
0
इतर लेख